Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

pressbild_s.jpg

Om projektet Dream Business

Om projektet

 

 
 
Fotograf: Elias Lindén

Projektet Dream business

Dream Business olika delar
Projektet Dream Business drevs av Föreningen för nyskriven dramatik. Projektet har bestått av föreställningen ”Dream business, ungdomsprojektet ”Drömmar om en mänskligare värld” och seminarieserien ”Människohandelns många ansikten.” Under seminarieserien har vi undersökt, diskuterat och satt ljuset på fenomenet människohandel och priset för våra drömmar i en globaliserad värld. I samband med skolföreställningarna för gymnasiet hade vi även workshops kring tematiken i föreställningen, under ledning av pedagoger och skådespelare.

Aktuella frågeställningar
Tillsammans med eleverna undersökte vi hur teater och verklighet kan mötas och på så sätt spegla våra egna föreställningar i pjäsens tematik. Vi fördjupade oss i frågor som: Vilka drömmar har du? Vart leder dessa drömmar dig? Går allt att sälja och köpa? Vad gör man när våldet blir till vardag? Hur skulle jag hantera situationen om det hände mig? Om jag blev lurad och tvingad mot min vilja? Frågor som kom upp och som engagerade ungdomarna. Med hjälp av interaktiva metoder undersökte vi våra likheter och olikheter, var de kommer ifrån, och hur de påverkar oss. 

Dream Business   ett Nordiskt samarbete
Under hela vår projektperiod har vi haft en ungdomsreferensgrupp, Unga Dream Business med oss. De har fått skapa egna alster i form av film, text och teater, under pedagogisk handledning av Michaela Granit (projektion för teater), Karin Lind (scenografi och kostym) Kerstin Perski (skriva) och Jeanette Roos (forum teater). Tillsammans med några ungdomar från Unga Dream Business reste vi till Norge och hade workshop som gav ett avstamp till egna arbeten.

Filmprojektet Stockholm Stories & ung nordisk plattform
Filmprojekt Stockholm Stories gjordes med referensgruppen i ledning av Martin Thurfjell och Daniel Hager. Ung nordisk plattform blev kulminationen på denna del av arbetet där vi ordnade workshop kring tematiken med de unga, ett konstnärligt team och inbjudna representanter från NGOs och olika myndighetsaktörer.

Det utmynnade i tre dagars festival med diskussioner kring föreställningen, samtal, seminarier och work-in-progress-föreställningar av ungdomar från Norge, Sverige och Finland. En klass från skådespelarprogrammet på Nordisk institutt och scene från Oslo, en klass från svensktalande skådespelarprogrammet på Teaterhögskolan i Helsingfors samt Unga Dream Business från Stockholm medverkade. Betty Nansens verksamhet Contact från Danmark deltog med sin föreställning Trust.  

Paneldebatt om trafficking
Våren 2014 fick Föreningen för nyskriven dramatik och föreställningen Dream Business en inbjudan att gästspela på Hangö teaterfestival i Finland samt delta i en paneldebatt om tematiken i föreställningen. Av ekonomiska skäl gick gästspelet inte att genomföra under 2014 men däremot deltog regissör Michaela Granit och skådespelare Linda Zilliacus och berättade om föreställningen och projektarbetet. Michaela Granit deltog även vid en paneldebatt: Köpa/sälja sex – diskussion om Trafficking.

Dream Business filmatiseras för TV
Arbetet för en filmatisering av Dream Business förbereddes under hösten 2014 och inspelningen ägde rum i december 2014. Bearbetning och regi i samband med filmatiseringen gjordes av Michaela Granit. Därtill har ett samarbete inletts med filmbolaget Cinelandia AB. Här kan du läsa mer om filmatiseringen.

Initiativtagare till Dream Business-projektet
Projektet Dream Business drivs av Föreningen för nyskriven dramatik som leds av konstnärliga ledare (FND) och regissören Michaela Granit, dramatikern och manusförfattare Kerstin Perski samt producenten Hanna Melanton Appelfeldt.
Föreställningen Dream Business gjordes i samarbete mellan Orionteatern
och Föreningen för nyskriven dramatik.

Ungdomsprojektet & seminarieserien
Ungdomsprojektet "Drömmar för en mänskligare värld" utformades av Michaela Granit och Kerstin Perski. Seminarieserien i samarbetet med sakkunniga drevs av Ninna Mörner, Center for Baltic and East Europan Studies (CBEES) vid Södertörns högskola. Teaterpedagog var Jeanette Ross, Södertörns Högskola bidrog till projektets pedagogiska del.

Samarbetspartners 
Samtliga delar av projektet Dream Business har genomförts i samarbete mellan Föreningen för nyskriven dramatik, Orionteatern i Stockholm, Teaterhögskolan i Helsingfors och Södertörns högskola. Ung nordisk plattform genomfördes i samarbete med Nordisk Institutt for sceneog studio, Teaterhögskolan i Helsingfors och Betty Nansen theatret Contact.

Med stöd av: Arvsfonden, Stockholms Kulturförvaltning, Stockholms läns landsting, Sveriges Författarfond, Lars Salvius stiftelsen, Nordisk Kulturfond, Clara Lachmanns Kulturfond, Längmanska Kulturfonden, Helge Axon Johnsons kulturfond, Letterstedska Kulturfonden & KulturKontakt Nord.


Dream Business av Kerstin Perski i regi av Michaela Granit hade urpremiär 11 oktober 2013 på Orionteatern. Föreställningen blev en publik- och presssuccé och fick dessutom ett starkt positivt mottagande av ungdomar. Här kan du läsa mer om ungdomsprojektet.