Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

pressbild_s.jpg

Ungdomsprojektet

Drömmar om en mänskligare värld

 

 
 
Fotograf: Elias Lindén
 

 

Om ungdomsprojektet Drömmar om en mänskligare värld.

Under september 2012 genomförde projektet två veckors workshop på Orionteatern inom ramen för ungdomsdelen ” Drömmar för en mänskligare värld” där vi genomförde en resa genom pjäsen Dream Business tillsammans med ungdomar, skådespelare, konstnärligt team, sakkunniga och praktiker från fältet.
 

Unga Dream Business
Under hela vår period med arbetet av föreställningen och under spelperioden har vi jobbat med en ungdomsreferensgrupp – Unga Dream Business. De har följt Dream Business-projektets alla delar genom workshops, egna kortfilmer (Stockholms Stories), arbetsgrupper kring teaterns processer, skrivargrupper, webbgrupper samt aktivistgrupper.

Tillsammans med några ungdomar från Unga Dream Business reste vi till Norge till skolan Niss och hade workshop och mötte praktiker och sakkunniga från fältet i Oslo. Workshopen gav avstamp till egna arbeten.
 

Varför workshops?
Ett av våra främsta syften med workshoparbetet var att ta reda på om pjäsen och tematiken kändes angelägen för ungdomar. Kunde vi bryta vallen mellan människohandel och oss själva? Kunde vi överbrygga barriären mellan ”vi” och ”dem”?

I förlängningen ville vi också uppmuntra och så frön till de ungas egna kreativa uttryck kring frågor och tankar som tematiken väcker. En kreativ process sattes igång där vi tillsammans med de unga mycket tydligt hittade beröringspunkter till vår egen verklighet.

Genom att skapa en friktion mellan pjäsen ”Dream Business” och verkligheten i ett tidigt skede av projektet, skapades ett gemensamt ”rum för reflektioner”. 

Ung nordisk plattform

Ung nordisk plattform blev kulminationen på delen av arbetet där vi ordnade workshop kring tematiken med de unga, konstnärligt team och inbjudna representanter från NGOs och olika myndighetsaktörer. Det utmynnade i tre dagars festival med diskussioner kring föreställningen, samtal, seminarier och work-in-progress-föreställningar av ungdomar från Norge, Sverige och Finland.

En klass från skådespelarprogrammet på Nordisk institutt och scene från Oslo, en klass från svensktalande skådespelarprogrammet på Teaterhögskolan i Helsingfors samt Unga Dream Business från Stockholm medverkade. Betty Nansens verksamhet Contact från Danmark deltog med sin föreställning Trust.