Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VKG_2137.jpg

Workshops

workshops

 

 

Jag ger workshops, seminarier och även längre kurser. 
En återkommande workshop jag ger är: Från vision till verklighet eller att söka sin berättelse.
 Under 2014 jobbade jag i samband med föreställningen Dream Business med ungdomsprojektet "Drömmar om en mänskligare värld". Genom workshops på temat trafficking, gjorde vi  en resa genom pjäsen Dream Business tillsammans
med ungdomar, skådespelare, konstnärligt team, sakkunniga och praktiker från fältet.

I denna workshop arbetar jag med hur man i ett tidigt stadium av en idé eller påbörjat manus går vidare med en process och utvecklar sin vision. 

Vi utforskar tematiken i varje enskild idé och provar i praktiken hur materialet kommunicerar och blir ”levande”. Jag utgår från varje deltagares personliga ingång i att söka sin berättelse, det kan vara en början till en egen skriven text, ett öde man fascinerats av, ett tema eller en frågeställning som man vill börja utforska.

I workshopen arbetar jag med utgångspunkt i vars och ens material, också hur man via rörelse, bild, musik och improvisation kan hämta inspiration och för-djupa tematiken och närma sig en text . Jag visar på olika dramaturgiska möjligheter. Jag arbetar även med att prova på olika spelstilar för att tänja på gränser och få nya infallsvinklar.

I workshopen arbetar vi aktivt och praktiskt med varandras material och ställer frågor kring vilken gestaltning och vad för sceniskt språk som kan lyfta fram eller ”stå emot” materialet/texten. Syftet är att praktiskt formulera och arbeta med sin idé, och att utforska någon annans material. Workshopen medvetandegör och öppnar upp ens egen kreativitet och ger en diskussion kring innehåll och form för ny dramatik och scenkonst.  

Workshopen bygger jag upp och anpassar och utvecklar utifrån vilken grupp som den riktar sig mot. Några exempel på grupper jag haft haft är; skådespelare på Teater Alliansen Stockholm, elever på Bergens (Norge) dramatikerutbildning, Tyst Teater/Riksteatern och våren 2010 för ungdomar på teaterinriktningen på Wendela Hebbegymnasiet i Södertälje.

Är du intresserad av mina workshops eller vill ha mer information, kontakta mig; michaela.granit@telia.com.

/Michaela Granit

Nyfiken på mina produktioner? Klicka på bilden för mer information.

Nyfiken på mina produktioner? Klicka på bilden för mer information.

Workshop Södertälje, 2012-01-17
Michaela Granit har varit gästpedagog hos oss på Wendela Hebbegymnasiet, inriktning Teater/Scenkonst 2010 och 2011.

2010 fick en grupp med 2.or och 3.or se hennes uppsättning av Svinalängorna, som också ingick som litteraturuppgift i ämnet Svenska B. Diskussionerna som väcktes efter föreställningen visade på ett behov av att arbeta vidare med eleverna utifrån deras egna tankar och erfarenheter, en kreativ arbetsprocess ledd av Michaela under våren.

Processen fortsatte under hösten och elevernas arbeten redovisades som monologer som avslutning av kursen Scenisk Gestaltning B. Många elever arbetade vidare med teman som utvecklats under våren, och som utmynnade i personliga monologer, starka och berörande, med perspektiv på vår tid och vår tids problematik.

2011 tog vi kontakt med Michaela igen för ett liknande kreativt processarbete, som även denna gång resulterade i en stark samling monologer med teman som på olika sätt berör aktuella ämnen i dagens samhälle och ungdomars situation. Ämnena var bl.a. ätstörningar, psykisk ohälsa, trafficking och utanförskap/krav på att passa in.

Att få se ungdomar uttrycka sig, få ge röst åt sina upplevelser, sin situation, att få möjlighet att forska och fördjupa sig i samhällsaktuell problematik med hjälp av teater och sceniska uttryck känns så viktigt och spännande för oss här på skolan, många kom också och tog del av deras monologer både elever, lärare, närstående och utomstående.

Eftersom dessa projekt har varit så lyckade hoppas jag och lärarna på Wendela Hebbegymnasiet att vi, och flera skolor med oss, får ta del av framtida projekt där våra ungdomar ges möjlighet att utveckla sin kreativitet och sina tankar och erfarenheter i samarbeten med teatrar och andra kulturinstitutioner.

Eva Ripa Torstenson, Rektor Wendela Hebbegymnasiet, Södertälje