Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

pic3.png

Pressröster

Pressröster

 

 
 

Det är ett oerhört starkt drama som också har fått en väldig kraft i Michaela Granits föreställning på Studion i Göteborg.

Scenbilden av Ilkka Isaksson illuderar med få medel ett stycke trist landsbygd under eviga stjärnor, ett hörn av världen där urtid och nutid ligger nästgårds, och regin söker genomgående en spänning mellan verkligt och overkligt. Det psykologiska dramat är invävt i ett ödesdrama.

[...] Gunilla Röörs Hester är i sin osvikliga konsekvens en artistisk kraftprestation, kring vilken Michaela Granit orkestrerar resten av föreställningen.

Det finns mycket att beundra i Studions iscensättning.

Hans Ingvar Hanson, Svenska Dagbladet


I Granits regi går uppsättningen framgångsrikt balansgång mellan det personliga och det allegoriska dramat.

[...] Gunilla Röör gör rollen som Hester och förmedlar smärtsamt kroppsligt den erfarenhet som lyfter berättelsen till en passionshistoria. I all sturskhet och orubbligt egensinne som denna Hester visar upp skymtar man det övergivna barnets kontur.

Barbro Westling, Aftonbladet


Balladen om Hester, eller By the bog of cats som den heter på originalspråk, är det bästa jag sett sedan Kritcirkeln på samma teater.

Att en vuxen (nåja) människa sitter i publiken och storlipar måste ju vara bevis på pjäsens förträfflighet. För det var nämligen precis vad jag gjorde.

[...] Många teaterföreställningar idag är bra, men det är sällan de spelas med sådan känsla som just denna.

Ida Öberg, Entrumbladet


Torkel Petersson som brudgummen lägger rollens inre kamp för att förtränga det som varit i kroppens förvridna rörelsemönster, i ansiktet rycker det av saknad mitt i hans strävan åt ett annat håll, det är stor skådespelarkonst.

Anders Thuresson, Bohuslänningen Dals Dagblad