Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

pic3.png

Balladen om Hester

Balladen om hester

 

 
Fotograf: Ola Kjelby
 

Om UPPSÄTTNINGEN

I föreställningen Balladen om Hester får vi bevittna en kvinna som tvingas testa gränserna för vad mänsklig uthållighet egentligen innebär.

Hester är en udda kvinna vars liv har präglats av utanförskap och av sveket från modern som lämnat henne som barn. När nu hennes stora kärlek också lämnar henne är hon beredd att gå långt i sin kamp för att slippa bli sviken igen.

I sin desperation för att återvinna kärleken blir hon blind för historien upprepas och ödelägger allt i sin väg. Hur många gånger klarar en människa av att bli sviken? Vad kan sveket få för konsekvenser? Föreställningen kan liknas vid en grovkornig grekisk tragedi där ödet driver människor till något hon inte kan undgå.


Balladen om Hester (Eng. By the bog of the Cats): av Marina Carr. 
Regi: Michaela Granit.
Dramaturg: Nadja Gabay. Koreografi: Ivan Ossoinak.
Scenografi: Ilkka Isaksson. Kostym: Ulrika Wedin & Ilkka Isaksson.
Musik: Leif Jordansson. Ljus: Nicklas Eriksson. 
 Medverkande: Gunilla Röör, Torkel Petersson, Tina Lenne, Guje Palm,
Marie Delleskog, Åsa Lena Hjelm, Eivin Dahlgren,
Philoméne Grandin & Johan Gry.