Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

pic3.png

Balladen om Hester – Konstnärlig ingång

konstnärlig ingång

 

 
Fotograf: Ola Kjelby
 

Del ur intervju med michaela, ur programmet

"Det finns en tematik som berör mig starkt. Hur svek påverkar oss som människor, och hur kärlek och passion kan få att gå över gränserna.”

Utgångspunkten i Michaelas Granits arbete har många gånger varit ett utforskande, oftast utifrån nyskrivet material där pjäsens helhet bärs fram av ett scenspråk som skapar ett möte mellan texten, rummet, rörelsen och musiken.

Det stämmer överens med hennes tankar kring Balladen om Hester.
”-På Irland finns en stark berättar tradition, som också hör samman med musiken och sången. Det här är en svart, stark och sorglig historia, som närmast kan liknas vid en ur berättelse.”