Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

pic1.png

Eldtungor – Konstnärlig ingång

konstnärlig ingång

 

 
Fotograf: Lars Sundestrand
 

konstnärlig ingång – Michaela om arbetet

Utgångspunkten för detta stycke, Eldtungor, har varit frågor jag velat ställa kring destruktivitetens och kreativitetens krafter –  hur yttrar de sig?

Jagets rörelse mellan självständighet och utplåning. Prestationshets i relation till känslor av tomhet. I en tid, när främlingskap inför oss själva och varandra växer sig allt tydligare, kände jag behov att undersöka dessa teman.

Våren 1991 blev jag kontaktad av Göteborgsstadsteater för en workshop.
Efter den workshopen frågade dåvarande teaterchefen Per Lysander om jag var intresserad av att arbeta med ett projekt för teatern. Jag hade då den idé som blev Eldtungor. Inga Edwards, Carina Boberg och Eva Fritjofson blev tillfrågade och var intresserade av att gå in i projektet.

Jag förslog två veckors förberedande workshop, där vi skulle undersöka de texter jag påbörjat skriva och improvisera kring våra teman och rollerna. En av inspirationskällorna till karaktärerna var Medusa, Athena och Andromeda ur den grekiska mytologin - men bara som ett dolt mönster bakom personernas handlingar och tankar.

En annan var tre flickor som leker, en relation där det finns ett pågående mönster av att två stöter ut den tredje och en kamp om vem som ska bestämma om man är under eller över, en konkurrens om status.

Skådespelarna fick via egna erfarenheter, minnen och drömmar improvisera och associera kring dessa teman och kring sina karaktärer. Med detta som underlag skrev jag vidare på manuset. Hösten 1993 hade vi premiär.

/Michaela Granit