Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

pic4.png

Pressröster

Pressröster

 

 
 

Ryskt allkonstverk i scenutförande. Färgfabriken sjuder av roller, rörelser, klanger och ljus.

"Samverkan och möten eller konflikter och motsättningar. Det är inte lätt att veta var man skall börja, om man vill ge en sammanfattande beskrivning av vår nutid. Inte har det blivit lättare heller sedan 1989, murens fall och Sovjetunionens upplösning. Den ryske multikonstnären Leonid Tishkov gör dock ett aktningsvärt försök och tar ett steg tillbaka och inleder i perestrojkans tid i teaterföreställningen."

"Michaela Granit är regissör för detta väldiga drama där allt vad konstnärliga dialekter heter deltar. Anders Beckman är den sammanbindande berättaren men går också i och ur flera andra roller i likhet med de övriga skådespelarna. Till uppsättningen hör dessutom en kör med samma funktion som under antiken att bara delta i skeendet och vara den ideala publiken."

Det är ett väldigt stoff och ett scenspråk av kolossalformat med många inslag av absurdism och burleskeri som Michaela Granit haft att tämja och få styrsel på i den här föreställningen och resultatet är onekligen imponerande. Den välstämda och samspelta ensemblen tillsammans med musiker och tekniker har åstadkommit ett detaljskarpt och av händelser brusande konstverk som det är svårt att inte omfatta med odelad sympati.

Bo-Ingvar Kollberg, Upsala Nya Tidning


En postglasnostversion av avantgardekonst.

I uppsättningen medverkar fysiskt skolade skådespelare, en dansare, en operasångare, musiker och en stor interagerande kör. En timmes ös, där konstformer möts och blir till en.

Danjel Andersson, Dagens Nyheter