Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

pic3.png

Namn: Spielrein Sabina

Namn: Spielrein Sabina

 

 
Fotograf: Petra Hellberg
 

Om UPPSÄTTNINGEN

I föreställningen Namn: Spielrein Sabina möter publiken Sabina Spielrein. Kvinnan som ville ha allt: karriär, kärlek och barn. Och som kämpade för att få en plats i den mansdominerade psykoanalytiska världen.

I Sabinas öde inkarneras det europeiska 1900-talets stora skeden, politiskt, kulturellt och vetenskapligt. Ur mötet med Sabinas öde, stiger gestalter ur hennes förflutna under 1900-talets första hälft fram.

Och som en del av psykoanalysens födelse, var Sabina en länk i en rörelse som ville hitta ett språk för människans inre världar och frigöra individens krafter, samtidigt som nittonhundratalets totalitära rörelser växte fram och kvävde de fria uttrycken. I föreställningen låter Michaela Granit och Kerstin Perski Sabinas eviga själ stiga ner i sitt eget drama.


Speilrein Sabina: av Kerstin Perski. 
Regi: Michaela Granit. Idé & dramaturgi: Michaela Granit & Kerstin Perski.
Scenografi: Karin Lind. Kostym: Maria Geber. 
Musik: Paula af Malmborg Ward. Ljus:  William Wenner.
  Medverkande: Gunilla Röör, Samuel Fröler, Jessica Liedberg, Daniel Goldman,
Sanna Krepper, Sonja Hejdeman, Maria Simonsson & Joel Spira.