Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

pic4.png

Shirley Valentine – Konstnärlig ingång

konstnärlig ingång

 

 
Fotograf:Martin Skoog
 

konstnärlig ingång – Michaela om arbetet

Det är spännande att gestalta och berätta en historia om en människa som är mitt i en förändringsprocess i livet. Vår Shirley är döv.

Jag har som utgångspunkt i vårt arbete sökt ett språk där hon i uppsättningen fick konfronteras med en inre gestalt, den vägg hon talar med. Shirley gestaltades av två olika skådespelare − Gunilla Vestin Wallin som spelade den konkreta Shirley som talar teckenspråk, medan Sylvia Rauan på talad svenska spelade Shirleys inre karaktär. Mellan dem finns en dialog.

En växelverkan mellan hennes tankar och en inre röst, en dialog som kommunicerar och konfronteras genom teckenspråk, rörelse, röst, film och rum. Istället för att använda musik har jag arbetat med rytm genom bilder och färgtoner, en sorts visuell musik.

Att arbeta på Riksteatern med Tyst teater var fantastiskt och att som regissör få möta ett för mig nytt språk, teckenspråket, öppnade en ny värld för mig. Föreställningen spelades för både döva och hörande.

/Michaela Granit