Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuellt

 

 

På väg till Norrbottensteatern för att sätta upp Den stora Elden av Roland Schimmelpfenning!

Michaela Granit

Vi har kollationering nu på tisdag 14 augusti Skandinavienpremiär den 13 oktober!

Roland Schimmelpfennig har skrivit flera teatertexter som sätter ljuset på samtidens mänskliga identiteter och relationer, satta i ett globalt ekonomiskt och ekologiskt sammanhang. Pjästexter som ger plats för reflektioner, engagemang och skapar olika frågeställningar som driver mig att som regissör arbeta med hans pjäser. Den stora Elden är skriven som ett textflöde utan dialoger, uppdelat i fem delar som följer årstidernas växlingar. Historien och nutiden skaver mot varandra.

Texten målar poetiskt upp en arkaisk berättelse och bygger associativt upp ett universum, en metafor som vi kan spegla oss i. Vår tids aktuella teman och dilemman synliggörs, och med knivskarp skärpa visas hur orättvisor och maktförhållanden uppstår och präglar människors liv, hur vänner blir fiender, hur naturkatastrofer delar världen i rika och fattiga.

Läs mer om pjäsen, ensemble och team!

Länk till Norbottensteaterns hemsida: