Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuellt

 

 

Filmen Dream Business på Ur Play, samt utbildningsmaterial och kortfilm om projektet.

Michaela Granit

Filmen Dream Business är en filmatisering av teaterpjäsen med samma namn, av Kerstin Perski. Jag har bearbetat och som regissör skapat en filmisk hybrid där scenens språk möter filmens bildspråk. 

Spelfilmen går att se fram till den 28 September.

Klicka här för att se filmen! (1h 30 min)

Nedan kan ni se en 6 min introduktionsfilm om projektet för att ge en bild av hur det verkat med föreställning, seminarium, workshops och ungdomarnas arbete och reflektioner.

Klicka här för att se en kort film om projektets framväxt! (6 minuter)

Sedan kan ni se ett filmatiserat utbildningsmaterial för gymnasiet om människohandel, som även kan användas i andra sammanhang. Materialet fungerar som ett diskussionsunderlag, korta klipp med tillhörande frågor som kan användas för reflektion och funderingar i klassrum efter att man har sett filmen. Rubrikerna är Övergrepp, Objektifiering, Drömmar, Kunde det varit jag? Är allt till Salu? Vägar ut, och en informationsfilm om Människohandel (här medverkar bl. a flera av de sakkunniga vi samarbetat med under projektet).

I Sverige sprids vårt material ut i skolorna och till verksamheter som på olika sätt arbetar med frågor i tematiken - i Sverige Civila plattformen mot människohandel, som består av ett 30-tal föreningar - de utbildar sin personal - polishögskolan och gymnasiet via UR.

Klicka här för att se utbildningsmaterialet!