Postadress
Åsögatan 200 A
116 32 Stockholm
Sverige

Arbetslokal
Alsnögatan 3
Stockholm

Namn *
Namn
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

2018 och framåt

Teaterproduktioner

 

 

2018 och framåT

LÄNGTAN

AV ANNA JORDAN. PLAYHOUSE TEATER, 2018

Publik och kritiker succé!

LÄNGTAN är ett omskakande, gripande och hoppfullt drama om ömhet, rädsla för närhet och människor i desperat behov av kärlek. En idag aktuell berättelse om socialt och ekonomiskt utanförskap och unga människor som lever utan gränser och närvaro av en vuxenvärld.

I Michaela Granits händer blir det en samtida historia. Längtan säger något om vår tid. Blicken är vänd mot den lägsta klassen, en ekonomisk grupp vi sällan ser gestaltas på scen. Det handlar om kampen och drömmen om att en dag nå toppen av ett isberg. Utan pekpinnar och tillrättalagda sanningar, med längtan i syn och kolmörker i blick, hittar Jordan och Granit hem.”